FINANCIËN

Verslag 2018BANKSALDO (1-1-2018)          €       473
GIFTEN                                           €    4.279
SALARISSEN                                €    4.186
BANKKOSTEN                           €        110
KOSTEN WEBSITE                   €           60
BANKSALDO (31-12-2015)    €        566
 
Toelichting
- Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.
- De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente te Alkmaar.
-'Salarissen is het salaris van  de lokale voorganger  Titus Dube. Hij is Zimbabwaans staatsburger en woont permanent in Zimbabwe. Tevens ondersteunen we de weduwe van een overleden voorganger.  Ook zij is Zimbabwaans staatsburger en woont permanent in Zimbabwe.
  

Verslag 2016BANKSALDO 1-1-2016             €    821
GIFTEN                                          € 5.058
SALARISSEN                               € 3.408
BANKKOSTEN                           €    222
REISKOSTEN                              € 1.067
BANKSALDO 31-12-2016       € 1.182
 
Toelichting
- Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.
- De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente te Alkmaar.
- Met 'Salaris' doelen wij op de ondersteuning van
de voorganger en de weduwe van een overleden voorganger.

- De reiskosten zijn de kosten die de voorzitter heeft gemaakt voor een inspectie- en evangelisatiereisreis in september/oktober 2016. Tevens werden 500 door Trinitarian Bible Society geschonken Ndebele Bijbels uitgereikt.

Verslag 2017BANKSALDO 1-1-2017                         € 1.182
GIFTEN 2017                                             € 4.300
SALARISSEN 2017                                  € 4.566
BANKKOSTEN 2017                             €     343
 
 
Toelichting
Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.

De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente Alkmaar

Onder "Salaris" is verantwoord de ondersteuning van de voorganger Titus Dube en het weduwenpensioen van Idah Dlamini, de weduwe van een overleden voorganger. Beide begunstigden zijn Zimbabwaans staatsburger en wonen in Zimbabwe.

 


Postadres
Werkendelslaan 7 
1851 VA - Heiloo NH

KVK 41241247
RSIN 816037917

IBAN NL77INGB0002323530


Stichting Het Lichtbaken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI-verklaring.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.
dhr. C. de Bruyn - Voorzitter
dhr. J.P. van Zonneveld - Secretaris
Mw. L. van Wijk - Algemeen Lid

Geen van de bestuurders krijgt op enigerlei wijze een vergoeding vanuit de stichting.

Algemeen : info@hetlichtbaken.org
Financiën : secretaris@hetlichtbaken.org
Website : webmaster@hetlichtbaken.org

Telefoon: 072 5321665

Neem contact met ons op voor informatie. Gebruik hiervoor ons contactformulier.