KERKGEBOUW


Links het eerste 'kerkgebouw' in 1995

Rechts het huidige kerkgebouw (in aanbouw)ONZE BEDIENING

De Stichting Het Lichtbaken is opgericht in 1994 en heeft als doel overal in de wereld de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus te ondersteunen. In de statuten staat het zo:

De stichting heeft ten doel om overal ter wereld waar,  binnen het kader van de verkondiging van het Evangelie  van Jezus Christus door prediking, door zending of door
evangelisatie, naar het oordeel van het bestuur materiële of geestelijke noden worden gevoeld of ontstaan, diaconale hulp te bieden in de vorm van materiële en/of geestelijke bijstand aan personen, organisaties, instellingen en/of eventueel landen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De doelstelling is met opzet ruim gekozen, om ook voor de toekomst ruimte te hebben voor nieuwe activiteiten.

De evangelisatie activiteiten vinden momenteel uitsluitend plaats in de binnenlanden van Zimbabwe, in de prov. Noord-Matabeleland. Hier wonen de Ndebele. Veel van hen zijn verloren in de occulte godsdienst van de voorouder verering. Deze mensen leven voortdurend in angst hun voorouders boos te maken, want dan sturen die rampen op hen af. God noemen zij Unkulunkulu, letterlijk: de grote Grote. Hij is alleen via de voorouders te benaderen.
Wat een bevrijding, als ze het Evangelie van Jezus Christus horen en aanvaarden!
 

Met de projecten hebben we op gezette tijden problemen en tegenslagen. Dat is heel anders met de evangelisatie. Er is veel belangstelling voor het Evangelie. De regelmatig gehouden doopdiensten tellen altijd veel dopelingen.
Wij willen het tot nu toe gevoerde beleid op dit gebied voortzetten. D.w.z.: Onder leiding van Titus Dube worden per fiets en nu ook per motor dorpen bezocht om de Goede Boodschap te brengen. Als die aanslaat, wordt ter plekke in het huis van één van de bekeerlingen een gemeente gestart. Dit noemt pastor Titus een "preaching point", een predikpunt.

De tweede gemeente die gesticht werd, Tohwe, is eigenlijk toe aan een eigen kerkgebouw. We willen hen daarin stimuleren.

Jonge, snel groeiende gemeenten in ontwikkelingslanden hebben vaak te kampen met gebrek aan voldoende Bijbelkennis. Zo kunnen allerlei niet-Bijbelse leringen en praktijken ontstaan. Wij zijn daarom een project gestart om 500 Ndbele Bijbels daarnaartoe te sturen.
Wij hebben verder een jonge, intelligente gelovige naar een gerenommeerde Bijbelschool in Zuid-Afrika gestuurd. Hij is nu afgestudeerd 
Wij gaan voor de toekomst minder de nadruk leggen op projecten en meer op evangelisatie.

Een wonder in Somtanyelo
De jonge gemeente in Somtanyelo heeft, zonder hulp uit Nederland, een eigen kerk gebouwd. Ze hebben uit eigen middelen een stuk grond aangekocht en vervolgens zelf ovens gebouwd om de stenen voor de bouw te bakken van klei die ze uit de rivier halen. Het gebouw is inmiddels al een aantal jaren in gebruik, maar al te klein geworden.
Men is nu bezig een kerk te bouwen die wel vier keer zo groot is als de huidige
Wij zijn erg trots en dankbaar voor dit voortvarende initiatief van deze jonge gemeente.